Általános szerzödési feltételek

Kérjük a megrendelése véglegesítése előtt olvassa el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlás befejezésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF  --a részünkről a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást követően-- maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Az általános szerződési feltételek letölthető PDF-ben itt.

Érvényesség kezdete: 2018.07.15.
Érvényes: visszavonásig

Tartalomjegyzék:

A szolgáltató adatai
A szerződésben szereplő fogalmak:
Általános tudnivalók.
A weboldal használata
Akciók, kedvezmények
Adatbeviteli hibák javítása
Fizetési módok
Fizetési módok
Szállítási módok, szállítási információk
Teljesítési határidő
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
Eljárás hibás ár esetén
Elállási/Felmondási jog
Kellékszavatosság
Termékszavatosság
Jótállás

A szolgáltató adatai

A szolgáltató:

Néve: Marosváry Péter  egyéni vállalkozó (Alanyi adómentes)
Nyilvántartási száma: 51895213
Adószáma: 68542261-1-26
Statisztikai számjele: 68542261

Székhely/ Lakcím és postázási cím:
6729, Szeged Mokrini u.46.

Online elérhetőségek

E-mail: petidekormail@gmail.com
Telefonszám: +36 20 239 50 80
Weboldal: https://petidekor.hu   

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Tartalék telefon: +36 1 412 3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

A szerződésben szereplő fogalmak:

A szerződő felek: Eladó és a Vevő együttesen

Fogyasztó:  az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés:  a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági, vagy szakmai körében köti.

A termék: A weboldalon értékesített ingó dolog mely a szerződés tárgyát is képzi.

Honlap (webáruház): Az a weboldal amit éppen most olvasol.  Ami távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 A távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (pl. telefont, faxot, e-mailt, internetet)

További fogalom magyarázatokat ezen az oldalon találhat: Fogyasztóvedelmi  ABC

Általános tudnivalók.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A weboldalon az árak forintban értendőek. Az árak bruttó árak. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre.

A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és nem kerül iktatásra. A webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A webáruházban a vásárlásra  lehetőség van minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől. A webáruházban való böngészés önmagában nem hoz létre a felek között adásvételi szerződést.

Jelen ÁSZF szerinti tájékoztatás a Távollévők között kötött szerződés részét képezik és (a szerződés megkötését követően) nem módosítható, hacsak a módosításról a felek kifejezetten meg nem állapodnak.

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

A szolgáltató tevékenységére vonatkozó magatartási kódex:

A Szolgáltató tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Egyebekben a Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseit nem tekinti magára nézve kötelezőnek.

A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések:

A webáruházat üzemeltető szerveren a szolgáltató a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte (vírusírtó, tűzfal, ssl tanusítvány) amely megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, megváltoztatást, továbbítást.

A Fogyasztó adatainak védelme érdekében Eladó a védelmi intézkedéseket folyamatosan felülvizsgálja.

A vállalkozás a felek között közölt adatok és információk védelmére az alábbi műszaki védelmi intézkedéseket várja el a fogyasztótól, illetőleg a fogyasztó a megrendeléssel illetőleg a honlapon való, az ÁSZF elfogadását követő böngészéssel kötelezettséget vállal az elvárt műszaki védelmi intézkedések megtörténtéért:

– jogosulatlan behatolás elleni védelemre szolgáló szoftver alkalmazása,

– vírus írtó szoftver alkalmazása.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:

A jelen weboldalt üzemeltető szoftver kompatibilis minden szabványos asztali és mobil eszközön található böngészővel.

A jelen ÁSZF módosítása:

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már az addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A weboldal használata

Ahhoz, hogy a szolgáltató és a fogyasztó között egy elektronikusan megkötött szerződés jöjjön létre az alábbi technikai lépések szükségesek.

Regisztráció a weboldalon

A petidekor.hu weboldalon a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.

A termék megvásárlásának menete

Az "Elérhető termékek" oldalon található termékek az alul elhelyezett "Megrendelem" gomb megnyomásával egy Megrendelő űrlapra érkeznek. Itt megadhatják az egyedileg készülő termékek végleges elkészítéséhez szükséges adatokat.

Az "Elérhető termékek" oldalon található azok a termékek, amik raktáron vannak, és megrendelhetőek. A vevő a "Megrendelem" gomb megnyomásával egy "Megrendelő" űrlapra érkezik. Itt megadhatóak termékek végleges elkészítéséhez és a vásárláshoz szükséges adatok (számlázási cím, szállítási cím, stb).

A "Megrendelem" gomb megnyomása és a "Megrendelő űrlap" kitöltése még nem kötelezi a vevőt a termék megvásárlására. Ebben a folyamatban bármikor meggondolhatja magát és elállhat a vásárlástól.

Az "Elérhető termékek" oldalon található termékek az alul elhelyezett "Megrendelem" gomb megnyomásával egy Megrendelő űrlapra érkeznek. Itt megadhatják az egyedileg készülő termékek végleges elkészítéséhez szükséges adatokat.

Az űrlap kitöltését és elküldését követően a megadott email címen az eladó felveszi a kapcsolatot a vevővel és véglegesítik a vásárláshoz szükséges teendőket.

Mivel az egyedi elkészítés miatt nincs állandó ára a termékeknek ezért a végleges árat emailben kapja meg a vevő.

A termék ára banki utalással egyenlíthető ki. Ennek megérkezését követően kezdődik a termék végleges legyártása, postázása.

Bankkártyás és utánvétes fizetés nem lehetséges.

A honlapon szereplő árak bruttó árak. A szolgáltató "Alanyi ÁFA mentes" így a terméket ÁFA nem terheli.

Önnek vásárlás esetén a termék gyártásának a költségét kell megfizetnie, valamint ha ön kéri a kiszállítást -- amennyiben az nem ingyenes--, a megrendelés lezárása előtt kalkulált szállítási díjat is.

A Fogyasztói Szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a Fogyasztó részére a termék megrendelésének a kézhezvételét 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés részletes adataival a vásárláskor ( vagy a regisztrációkor) megadott  e-mail címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 12 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg.

A szerződés akkor jön létre, amikor a termék teljes vételára és a szállítási költség (amennyiben az átadás nem személyesen történik ) baki utalás útján megérkezik az eladó bankszámlájára.

Ön (a vevő) a „MEGRENDELÉS” gomb megnyomásával tudomásul veszi, hogy az nem von maga után fizetési kötelezettséget. A vásárlás egészen az utalás elküldésének pillanatáig bármikor megszakítható bármilyen következmény nélkül.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Felek között létrejött, azon kereskedelmi ügylet nem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a vevő adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

A szerződésre vonatkozó jogszabályok :

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az eladó és vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Akciók, kedvezmények

Webshopunkban elérhető kedvezmények és akciók igénybevételének részletes feltételeiről megfelelő aloldalainkon tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunkban elérhető akciók és kedvezmények nem összevonhatók, kivéve ha az akciók feltételei erre külön módot nyújtanak. A webáruházunkban érvényben lévő akciók készleteink erejéig vagy azok visszavonásáig érvényesek.

Akcióink minden esetben, aktuális készletünk erejéig, vagy az akció visszavonásáig érvényesek.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A rendelés leadása és termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árnövekedés vagy árcsökkenés a rendelés végösszegét nem érinti.

Adatbeviteli hibák javítása

A vevőnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés elküldéséig ( a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomra kattintás előtti pillanatig) folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására.

A "nem regisztrált" felhasználó a vásárlást megelőzően ( a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomra kattintás előtti pillanatig) tudja a szállítási és számlázási adatait változtatni.

Mi történik, ha --annak ellenére, hogy a hibák könnyedén javíthatóak-- mégis hibás adatokat ad meg a fogyasztó?

Ha a fogyasztó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és mégis hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 4 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ezt az ÁSZF-ben megadott telefonszámon vagy email címen keresztül is megteheti.

Ha az adatokban található hiba a vásárláskor bevitt adatok helytelen mivolta miatt keletkezik és a javításukra van szükség akkor ezt már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a fogyasztóval való kapcsolatfelvételt követően a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

Felelősség a megadott adatok valóságáért

A fogyasztó felelőssége, hogy a vásárláskor (vagy a regisztrációkor) megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a termék ezen adatok alapján kerülnek kiszámlázásra, illetve szállításra.

A fogyasztó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Fizetési módok

Jelenleg csak banki utalással lehetséges a fizetés.

Szállítási módok, szállítási információk

A megvásárolt áru átvételekor vevő minden esetben köteles eladó/futárszolgálat jelenlétében leellenőrizni a megrendelt termék mennyiségét és minőségét, a csomagolást és annak sértetlenségét.
Amennyiben bármilyen sérülést észlel, ne vegye át a terméket és azonnal jelezze észrevételét eladó felé.
Amennyiben Ön elmulasztja ellenőrizni az átvett terméket vagy elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét kérni, úgy a bekövetkező károkért minden további anyagi felelősség kizárólag Vevőt terheli.
A termék hiánytalan, sérülésmentes átvételét a Számla, Szállítólevél aláírásával Vevő igazolja.

Személyes átvétel

Személyes átvételre Szegeden van lehetőség, egy előre megbeszélt időpontban és helyen.
Személyes átvételnél nem terheli önt semmilyen szállítási díj.

Házhozszállítás a Magyar postával.

A csomagokat postán maradó levélként küldöm. Ennek az ára 915-1100-Ft között mozog.

Más szállítási mód is lehetséges, amiről a termék megrendelését követően, esetleg ezt megelőzően a vevő és az eladó közösen dönt.

Teljesítési határidő

Az egyedi termékek elkészítése és postázása normál esetben 2-4 munkanap. Ez esetlegesen megnövekedhet a novemberi és decemberi hónapokban, amikor 2-6 munkanap.

A készleten lévő termékek postára adása 1-3 munkanap

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

A szolgáltató a panaszkezelés módjaként elektronikus üzenetváltást, telefonos kapcsolatfelvételt, illetőleg ennek eredménytelensége esetén -- azokban az ügyekben, melyben szükségesnek ítéli-- személyes kapcsolat felvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 20 239 50 80   A szolgáltató a panaszokat telefonon hétköznapokon 12:00-20:00 között fogadja.
E-mail: petidekormail@gmail.com

Panaszos ügyekben a megrendelő panaszát a petidekormail@gmail.com e-mail címen teheti meg írásban. A Szolgáltató a panaszos ügyet kivizsgálja és visszajelzést küld a panaszosnak. A panaszos ügyeket, reklamációkat, (mivel a kommunikáció elektronikus úton zajlik), a szolgáltató ezen elektronikusan tárolt üzenetek segítségével jegyzőkönyvezi. A hivatkozás alapja tehát az elektronikus üzenet.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. A továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz (mint jelenleg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: jarasinfo.gov.hu/

A békéltető testülethez fordulás lehetősége, a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje az egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544,
(42)420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, és ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: webgate.ec.europa.eu

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Eljárás hibás ár esetén

A legnagyobb gondosság ellenére előfordulhat -- pl. technikai hiba miatt--, hogy hibás ár szerepel a honlapon.

A  termékek áránál a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár megjelenésekor, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.

Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén tájékoztatjuk Önt a termék helyes áráról, és felajánljuk a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ha vevő a termék helyes árán történő ajánlatot elutasítja, abban az esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mailben: petidekormail@gmail.com

Postai úton: 6729, Szeged Mokrini u. 46.

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza e-mailben vagy postai úton)


Címzett: Marosváry Péter  6729, Szeged Mokrini u. 46.  Tel: +36 20 239 50 80

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

A termék megnevezése:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja (ami ugyanaz az időpont):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A termék visszaküldése a Magyar Posta által nyújtott szolgáltatásával --belföldi levél küldeményként (nem csomagként) feladva-- lehetséges a legkedvezőbb áron.

Amennyiben ezt a módot választja, a visszaszállítás költségét átvállaljuk. Egyéb szállítási módot választva a visszaszállítás többletköltsége a vevőt terheli

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem érkezik hozzánk a termék.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14. napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Mikor nem illeti meg a fogyasztót az elállási és felmondási jog?

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Marosváry Péter egyéni vállalkozóval szemben  hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Marosváry Péter egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet   alapján Marosváry Péter egyéni vállalkozó --a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyező-- jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerződéses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a kereskedő) saját maga vállal, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

1. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év jótállást vállal. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól
olvashatóságát.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát
a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn.

Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem
a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

2. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról fénykép és videofelvételt készítünk.

thhomeinfo-circleshopping-cartphone-squaretruckpinterest-squarecircle-thinenvelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram